Loading...
Skip to Content

Mitsubishi Ecodan (lucht-water) aansturen met Loxone

Home  Diensten  Mitsubishi Ecodan (lucht-water) aansturen met Loxone

Beschikt je over een Mitsubishi Ecodan dan kunnen we deze aansturen via Modbus. Met dit protocol kunnen al de in- en uitgangen van de warmtepomp opgenomen worden in de loxone installatie. Hier is een bijkomende module voor nodig de “melcoBEMS mini A1M”.

Mitsubishi Ecodan (lucht-water)

Beschikt je over een Mitsubishi Ecodan dan kunnen we deze aansturen via Modbus. Met dit protocol kunnen al de in- en uitgangen van de warmtepomp opgenomen worden in de loxone installatie. Hier is een bijkomende module voor nodig de “melcoBEMS mini A1M”.

1. melcoBEMS mini A1M

Mitsubishi Ecodan - Loxone

Mitsubishi Ecodan - Loxone

Met behulp van deze module die we op de warmtepomp aansluiten, krijgt de warmtepomp een Modbus adres, hierdoor kunnen de in- en uitgangen bediend worden door Modbus registers. Dit zullen we verder nog behandelen wanneer we deze gaan configureren.

Aansluitschema

Mitsubishi Ecodan - Loxone

Mitsubishi Ecodan - Loxone

Stap 1: De verbindingskabel (CN105) van de melcoBEMS aansluiten op de printplaat van de warmtepomp.

Mitsubishi Ecodan - Loxone

Mitsubishi Ecodan - Loxone

Stap 2: De Modbus aansluiting tussen Modbus extension en interface. Zorg dat de aansluitingen correct uitgevoerd zijn en nergens omgewisseld zijn.

Mitsubishi Ecodan - Loxone

Mitsubishi Ecodan - Loxone

2. Connectie met melcoBEMS mini A1M

2.1 Loxone config

Na het aansluiten van de gateway kan er aan de slag gegaan worden om het apparaat volledig te configureren, we gaan als volgt tewerk:

Bij dit apparaat moet er niks in de app of dergelijke aangepast worden.

Stap 1: Controleer of alle nodige verbindingen correct gemaakt zijn.

Stap 2: Zorg dat de miniserver verbonden is met het netwerk.

Stap 3: Selecteer de miniserver en klik vervolgens op “Extension invoegen”.

 

Stap 4: Voeg nu de Modbus extension toe.

Stap 5: Klik op “Modbus-apparaat toevoegen”.

 

Stap 6: Geef de warmtepomp een logische naam, in dit geval is er “Mitsubishi Ecodan” genomen. Het Modbus-adres is afhankelijk van de DIP-switches die aanwezig zijn op de interface. In dit geval hebben we deze ingesteld op adres 1.

Stap 7: Voeg vervolgens een analoge uitgang toe. Deze moet nog de juiste instellingen krijgen. Klik rechts bovenaan op “Analoge actuator toevoegen”. In de linker kolom staan de instellingen van de uitgang. “Opdracht” en “Data Type” zijn bij elke analoge uitgang hetzelfde. Opdracht = 6-Preset single register en Data Type = 16-bit unsigned integer. Het IO-adres is bij elke uitgang verschillend. In “hoofdstuk: 6.2 Modbus registers” zijn al de IO-adressen gedocumenteerd.

 

Stap 8: Voeg vervolgens een analoge ingang toe. Deze moet nog de juiste instellingen krijgen. Klik rechts bovenaan op “Analoge sensor toevoegen”. In de linker kolom staan de instellingen van de uitgang. “Opdracht” en “Data Type” zijn bij elke analoge ingang hetzelfde. Opdracht = 3-Read holding register (4x) en Data Type = 16-bit unsigned integer. Het IO-adres is bij elke ingang verschillend. In “hoofdstuk: 4.6.2 Modbus registers” zijn al de IO-adressen gedocumenteerd.

 

2.2 Modbus registers

Hier staan de in- en uitgangen die het meest gebruikt worden om de installatie te configureren. Er zijn nog verschillende ter beschikking, deze zijn hier niet gedocumenteerd. Deze zijn van belang wanneer we in de toekomst meer logica willen toevoegen.

Sensors: (enkel lezen)

 

Register

Ingangswaarde:

Actuele boiler temp.106Temperatuur in °C vermenigvuldigd met 100
Actuele retour temp.104Temperatuur in °C vermenigvuldigd met 100
>Actuele voorloop temp.102Temperatuur in °C vermenigvuldigd met 100
Buiten temp.100Temperatuur in °C vermenigvuldigd met 100
Ingestelde voorloop zone 1108Temperatuur in °C vermenigvuldigd met 100
Ingestelde voorloop zone 2112Temperatuur in °C vermenigvuldigd met 100
Verbruik kWh227Verbruikt elektrisch vermogen/energie: 0 = 0 kW of Wh – 65535 = 65535 kW of Wh

(Lezen en schrijven) aan de hand van verschillende
instellingen zijn deze registers in- of uitgangen.

 

Register

Uitgangswaarde:

Bedrijfsmodus warm water270=normaal – 1=eco
Sturen boiler temp.30Temperatuur in °C vermenigvuldigd met 100
Systeem aan/uit250=uit – 1=aan
Temp. Thermostaat zone 133Temperatuur in °C vermenigvuldigd met 100
Temp. Thermostaat zone 235Temperatuur in °C vermenigvuldigd met 100
>Temp. zone 155Temperatuur in °C vermenigvuldigd met 100
Temp. zone 257Temperatuur in °C vermenigvuldigd met 100
Vakantiemodus380=normaal – 1=vakantiemodus
Verwarmen/koelen580=verwarmen – 1=koelen

3 Integratie warmtepomp in loxone config

3.1 Principe Integratie warmtepomp

Op de volgende afbeelding kan je verschillende bouwstenen vinden, hier wordt een centraal onderscheid gemaakt onder gelijkvloers en het verdiep. Verder gaat de temperatuur exact gestuurd worden per ruimte, maar ook hier wordt een onderscheid gemaakt om de warmtepomp bepaalde functies te laten uitvoeren. Als er in een bepaalde ruimte warmte gevraagd wordt gaat de warmtepomp ingeschakeld worden. Dan gaat de temperatuur van de warmtepomp worden verhoogd. Als er nergens warmte wordt afgenomen, gaat deze de temperatuur verlagen naar een stabiele lagere temperatuur.

Het sanitair water gaat ook naar een hogere temperatuur gebracht worden als er een overschot is aan energie.

Als het verbruik te hoog ligt gaat de warmtepomp automatisch naar “Eco-modus” geschakeld worden. De warmtepomp gaat automatisch in vakantiemodus wanneer de woning in vakantiemodus gaat.

 

3.1 Technische uitleg integratie warmtepomp

3.2.1 Ingangen van warmtepomp

Dit zijn de ingangen die we voorlopig niet gaan gebruiken. Deze overige date kan steeds gebruikt worden voor volgende logica.

 

3.2.2Aansturing sanitair warm water

Blauw: Dit is de ingang die gestuurd gaat worden door de energiemanager. Als de energiemanager het toelaat om het sanitair water naar een hogere temperatuur te brengen, gaat deze ingang hoog worden.

groen: Deze bouwstenen gaan standaard als uitgang de ingestelde waarde van Al1 hebben. Het moment dat er een signaal gaat binnenkomen op ingang S gaat de uitgangswaarde wijzigen naar de ingestelde waarde van Al2. Op de afbeelding zijn de ingestelde waardes zichtbaar. Als er geen hoog signaal binnenkomt op S, gaat de warmtepomp het water automatisch naar 30°C verwarmen. Als de energiemanager laat weten dat er te veel energie is, wordt het water verwarmd naar 60°C. Dit is zodat er ‘s avonds minder verbruikt wordt wanneer dat de zonnepanelen minder opbrengst hebben.

Paars: Dit is de uitgang waar dat een bepaalde waarde naartoe gestuurd gaat worden, de waarde die binnenkomt is de temperatuur dat het water

mag bereiken.

 

3.2.3 Temperatuur sturing woning

Blauw: Deze ingang zorgt ervoor dat de volledige temperatuursturing rekening gaat houden met de buitentemperatuur. De installatie gaat rekening houden met de waardes van afgelopen 48u. Als de waardes onder de drempelwaarde liggen wordt er toegestaan door Loxone om te verwarmen. Als de buitentemperatuur te hoog ligt ten opzichte van de drempelwaarde gaat deze enkel de toestemming krijgen om te koelen.

Groen: Deze ingang zorgt ervoor dat als er een technisch probleem aanwezig is, de warmtepomp uitgeschakeld wordt.

Paars: In deze bouwsteen zijn de ruimtes gekoppeld waar de verwarming mee geïntegreerd is. Deze bouwstenen zijn de centrale commando blok van de volledige verwarming. Als er ergens in een bepaalde ruimte warmte gevraagd wordt gaat deze bouwsteen commando’s sturen naar de warmtepomp. De uitgang “H” en “C” worden in dit geval gebruikt “H” staat voor heating en de “C” staat voor cooling.

Geel: De bovenste bouwsteen gaat standaard als uitgang de ingestelde waarde van Al1 hebben. Het moment dat er een signaal gaat binnenkomen op ingang S gaat de uitgangswaarde wijzigen naar de ingestelde waarde van Al2. De uitgang “verwarmen_koelen” kan maar 2 signalen binnen krijgen een “1” of een “0”. Een “0” wilt zeggen dat hij automatisch gaat verwarmen en met een “1” gaat hij overschakelen naar koelen. AI1 is dus “0” en AI2 is “1”.

De onderste bouwsteen gaat ervoor zorgen dat wanneer er gekoeld OF verwarmd moet worden dat de warmtepomp wordt ingeschakeld.

Rood: Deze bouwsteen berekent de benodigde voorlooptemperatuur op basis van de buitentemperatuur en een geïntegreerde verwarmingscurve, evenals de energiebehoefte van de toegewezen ruimten.

Op deze manier bepaalt het de verwarmings- of koelbehoefte van alle ruimten in een mengkringcircuit en maakt het vervolgens de regeling van mengkranen en pompen mogelijk.

 

3.2.4 Bedrijfsmodussen

Blauw: Dit gedeelte zorgt ervoor dat wanneer het verbruik van de woning te hoog gaat worden dat de warmtepomp in “Eco-modus” geplaatst gaat
worden.

Groen: Dit gedeelte zorgt ervoor dat wanneer we in de app de bedrijfsmodus “verlof” inschakelen dat de vakantiemodus van de warmtepomp ook
gaat inschakelen.

LAATSTE POSTS